fbpx

Pol-Advies

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii

Kto może się starać? O zasiłek dla bezrobotnych w Holandii może się starać każda osoba, która: Przepracowała minimum 26 tygodni w okresie 36 tygodni Utraciła prace nie ze swojej winy Posiada holenderski rachunek bankowy i adres, miejsce zamieszkania. Prawa i obowiązki w trakcie trwania zasiłku dla bezrobotnych. Aktywne poszukiwanie pracy. Informowanie urzędu o wszystkich zamianach. […]
Czytaj Więcej