fbpx

Kindgebonden budget – kiedy mogę się starać i czy mam do niego prawo?

Kiedy mam prawo i kiedy mogę się starać o Kindgebondenbudget?

  

Do Kindgebonden budget masz prawo tylko i wyłącznie w momencie, kiedy masz przyznany Kinderbijslag.

Pisałam o tym już TUTAJ, że dość często po otrzymaniu pozytywnej decyzji w sprawie Kinderbijslag, SVB wysyła automatycznie informację do Belastingdienst, wtedy Kindgebonden budget przyznawany jest automatycznie.

Należy jednak pamiętać o tym, iż Kindgebonden bugdet jest dofinansowaniem do zasiłku na dziecko i nie zawsze mamy do niego prawo. Powodem jest podstawowa zasada przyznawania dofinansowań w Holandii, czyli kryterium dochodowe. Oczywiście, aby starać się o Kindgebonden Bugdet, nie musisz być zameldowany w Niderlandach, jednak Twoje dochody nie mogą przekroczyć określonej wysokości. O wysokości dochodów napiszemy w dalszej części.

Jeżeli Kindgebonden Budget nie zostanie Ci przyznany automatycznie możesz złożyć o niego wniosek sam w Belastingdienst. Czas na złożenie wniosku masz do końca sierpnia, następnego roku.

 

To znaczy, iż za rok 2020 masz czas do 31-08-2021 a za rok 2021 masz czas do 31-08-2022.

 

Po tym czasie tracisz prawo do Kindgebondenbudget. Istnieją oczywiście wyjątki, ale są to konkretne sytuacje, które możemy z Tobą omówić osobiście.

 

 

Zobacz również wpis o wysokości Kindgebonden Budget i terminach płatności

Previous Post
Newer Post