fbpx

PODATKI 2020 – ZZP

Najczęściej zadawanym pytaniem przed otwarciem działalności w Holandii jest pytanie: ILE PODATKU ZAPŁACĘ? W 3 przykładach wyjaśnię, jak to będzie wykładało w 2020 roku.

Przykład 1: Zakładamy, że dany przedsiębiorca otworzy firmę w kolejnej części roku i przepracuje 1200 godzin za stawkę 30 euro na godzinę, oraz poniesie koszty w wysokości 5000. W takiej sytuacji jego obrót (omzet) wyniesie 36.000, pomniejszony o koszty, zysk (winst) wyniesie 31.000, w sytuacji gdy firmie w danym roku zostanie poświęcone mniej niż 1225 godzin, dany przedsiębiorca nie ma prawa do zniżek dla samodzielnego przedsiębiorcy ( zelfstandigenaftrek) , ale ma prawo do ulgi dla małych i średnich przedsiębiorstw ( MKB vrijstelling), przy tym zysku wyniesie ona 4.340 euro. Co daje nam końcowy dochód w wysokości 26.660. Przy takim dochodzie podatek dochodowy (inkomstenbelasting) wyniesie 3.829, a składki społeczne ( ZvW) 1.453. w rezultacie wypłata netto miesięcznie będzie wynosiła 2.143.

Przykład 2. W tym przykładzie zakładamy, iż przedsiębiorca poświęci firmie 1680 godzin za stawkę 30 euro, oraz poniesie koszty w wysokości 5.000. W tej sytuacji jego obrót wyniesie 50.400, pomniejszony o koszty, zysk wyniesie 45.400. W tym przypadku przedsiębiorca poświęcił własnej firmie więcej niż 1225 godzin i przysługuje mu zniżka dla samodzielnego przedsiębiorcy w wysokości 9.153 euro oraz ulga dla małego przedsiębiorcy wyniesie 5.075. Co w rezultacie daje nam dochód w wysokości 31.172 euro. Przy tym zysku przedsiębiorca zapłaci podatek dochodowy w wysokości 6.331 a składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 1.699. W tym przypadku wypłata miesięczna netto wyniesie 3.114.

Przykład 3. Sytuacja jest bardzo podobna do przykładu 2, jednak w przykładzie 3 przedsiębiorca poniesie koszty w wysokości 10.000. Obrót pozostaje w wysokości 50.400, pomniejszony o 10.000 kosztów, daje zysk w wysokości 40.400. W tym przypadku przedsiębiorcy również przysługuje zniżka dla samodzielnego przedsiębiorcy i wyniesie 9.153 oraz ulga dla małego przedsiębiorcy wyniesie 4.375. W rezultacie dochód wyniesie 26.872. Podatek dochodowy do zapłaty wniesie 4.181, składki na ubezpieczenia społeczne 1.465. W rezultacie miesięczny dochód wyniesie 2.869 netto.

Patrząc szczególnie na 2 ostatnie przykłady, można odnieść wrażenie, że ponoszenie dużych kosztów w firmie się nie opłaca, gdyż w rezultacie mniej zostaje do wypłat miesięcznie. Jednak nie do końca tak jest, pamiętajmy, iż koszty poniesione w przedsiębiorstwie rozwijają ją. Wszystkie koszty, pomagają podnieść jakość świadczonych usług, co w rezultacie daje możliwość podniesienia stawki za swoje usługi.

Należy pamiętać również, iż aby być traktowanym jako samodzielny przedsiębiorca przez Belastingdienst, należy inwestować w firmę. O tym kiedy przedsiębiorca jest traktowany jako osoba samozatrudniająca się oraz o kosztach i zniżkach opiszemy w innych rozdziałach.

Polub POL-ADVIES na Facebooku, aby być na bieżąco!

Previous Post
Newer Post