fbpx

Podatki i rozliczenia przedsiębiorcy w Niderlandach

Jakie podatki i jakie ulgi podatkowe będą Cię obowiązywały po założeniu firmy w Niderlandach?

Jak założyć działalność w Niderlandach pisałyśmy w poprzednim artykule (tutaj).
Oczywistym jest, iż kolejnym pytaniem jakie nasuwa się do głowy, są podatki oraz ulgi podatkowe.

Dzisiaj więcej o podatkach oraz ulgach podatkowym.

 

Jakie rodzaje podatków i rozliczeń musi wykonać przedsiębiorca w Niderlandach?

  1. W Niderlandach każdy przedsiębiorca musi rozliczać się z podatku dochodowego tzw. Inkomstenbelasting. Rozliczenie to wykonujemy po zakończeniu roku kalendarzowego, czyli za rok 2021 będziemy zobowiązani do rozliczenia w roku 2022.
  2. Drugim rozliczeniem jest rozliczenie BTW, wykonuje je się kwartalnie w miesiącu po zakończeniu kwartału kalendarzowego. Warto o tym pamiętać, gdyż wiele osób myli to z 3 miesiącami od założenia działalności.

Kiedy i za jaki okres wykonujemy rozliczenie kwartalne?

  • 1 kwartał 01-01/31-03 rozliczamy do 30-04
  • 2 kwartał 01-04/30-06 rozliczamy do 31-07
  • 3 kwartał 01-07/30-09 rozliczamy do 31-10
  • 4 kwartał 01-10/31-12 rozliczamy do 31-01 kolejnego roku

Stawki podatku dochodowego – inkomstenbelasting na rok 2021 oraz rodzaje ulg podatkowych dla przedsiębiorców w Niderlandach.

W 2021 obowiązują 2 stawki podatku dochodowego :
  1. 68.508 euro stawka podatkowa wynosi 37,10%
  2. Powyżej kwoty 68.508 euro, stawka podatkowa wynosi 49,50 %

Ulgi, na jakie może liczyć przedsiębiorca w 2021 roku:

  • MKB- vrijstelling – jest to ulga w wysokości 14 % od zysku firmy, kwota ta obniża podatek do zapłaty, aby uzyskać tą zniżkę, nie musi zostać spełnione kryterium 1225 godzin. Aby uzyskać pozostałe ulgi należy poświęcić swojej firmie w danym roku minimum 1225 godzin, nie chodzi tylko o przepracowane godziny, ale wszystkie godziny poświęcone firmie w danym roku. O kryterium 1225 godzin napiszemy więcej w czerwcu.
  • Zelfstandigenaftrek – wynosi 6.670 euro. W pierwszych 5 latach działalności możemy wybrać 3 lata w których skorzystamy z ulgi Startersaftrek, która wynosi 2.123 euro. Dlatego też warto zastanowić się czy w pierwszym roku działalności, szczególnie jeżeli nasz zysk nie jest zbyt wysoki warto z tej ulgi skorzystać.

Stawki podatku BTW w roku 2021.

W Niderlandach rozróżniamy 4 stawki podatku BTW:
– 0%,
– 9%,
– 21%,

– BTW verlegd.

W trakcie rozliczenia kwartalnego wyliczana jest wysokość podatku BTW, który należy zapłacić do Belastingdienst do końca terminu rozliczenia za dany kwartał (terminy znajdziecie wyżej w poście)

 

WAŻNE jest to, że nawet w przypadku braku przychodu w danym kwartale należy wysłać rozliczenie kwartalne do Belastingdienst, za brak wysłanego rozliczenia kwartalnego otrzymacie mandat w wysokości 65 euro oraz naliczony średni podatek BTW, kwota ta oscyluje w granicy 5000 euro. Oczywiście po wysłaniu rozliczenia kwartalnego, do zapłaty pozostanie jedynie mandat w wysokości 65 euro, ale czy warto płacić mandat?

Jeżeli chodzi o to kto oraz za jakie usługi, powinien doliczać do swoich faktur i płacić dany BTW będziemy pisały w kwietniu.

Rozliczenia kwartalnego nie muszą wykonywać przedsiębiorcy, którzy zapisani są w KOR. Jest to nowa zasada obowiązująca od 01-01-2020, mówiąca, iż jeżeli przedsiębiorą w danym roku nie osiągnie dochodu wyższego niż 20.000 euro nie jest zobowiązany do rozliczenia kwartalnego podatku BTW, nie nalicza w swoich fakturach podatku BTW oraz nie ma prawa do odliczenia podatku BTW od swoich kosztów.
Należy jednak pamiętać, iż w przypadku przekroczenia dochodu 20.000 euro należy niezwłocznie poinformować o tym Belastingdienst i od danego momentu, naliczać BTW do swoich faktur oraz wykonywać rozliczenia kwartalne.
Do KOR nie można wrócić przez 3 lata od momentu zatrzymania.

Zobacz również wpis o odliczaniach kosztów od podatku

Previous Post
Newer Post