fbpx

Rozliczenie z podatku

Jak rozliczyć się z podatku?

Osoba niezameldowana w Holandii lub zameldowana niepełny rok nie ma obowiązku rozliczenia z podatku dochodowego w Holandii, chyba że otrzymała wezwanie do rozliczenia z Belastingdienst.

Można rozliczyć się do maksymalnie 5 lat po zakończeniu roku podatkowego.

Aby być traktowanym jako Holenderski rezydent podatkowy, należy uzyskać w Holandii minimum 90% ogólnych dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym.

Osoby niezameldowane lub zameldowane przez część roku w Holandii nie są z góry traktowane jako tutejsi rezydenci podatkowi mimo przepracowanego całego roku w Holandii. Aby być traktowanym jako rezydent podatkowy i mieć prawo do wszystkich ulg podatkowych trzeba potwierdzić brak dochodów lub iż dochody osiągnięte poza Holandią nie wyniosły więcej niż 10% ogólnych dochodów za pomocą zaświadczenia z kraju zamieszkania.

 

PODPOWIEDŹ:

Aby uzyskać Zaświadczenie o dochodach z Polski, należy złożyć PIT 36 wraz z załącznikiem ZG w swoim Urzędzie

Skarbowym, następnie złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach wraz z wypełnionym zaświadczeniem, opłacić opłatę skarbową i poczekać na wydanie zaświadczenia, czasem ma to miejsce od razu, ale czasem US z Polski trzymają się ustawowego terminu na wydanie zaświadczenia, czyli 2 tygodni.

Niestety, ale aby otrzymać zaświadczenie, konieczne jest wykazanie osiągniętych dochodów w danym roku podatkowym, US nie może wystawić zaświadczenia, nie znając dochodów.

 

PRZYKŁAD:

Tak samo różnica będzie wyglądała , jeżeli osiągniecie więcej niż 10% z ogólnych dochodów poza Holandia.

 

Przed 2013 rokiem sytuacja wyglądała tak, że im krócej pracowaliśmy w Holandii, tym większy zwrot otrzymywaliśmy, teraz sytuacja wygląda inaczej.

 

Lista potrzebnych dokumentów do rozliczenia się z podatku:

  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • numer BSN (sofi),
  • data meldunku (jeżeli nastąpiło zameldowanie lub wymeldowanie z Holandii w danym roku podatkowym),
  • Jaaropgave z pracy w Holandii,
  • Jaaropgave z zasiłku w Holandii,
  • okres pracy w Holandii wraz z okresem ewentualnego pobierania zasiłku,
  • jeżeli jest posiadany dochód spoza Holandii to wysokość dochodów, jeżeli posiadane są oszczędności czy nieruchomości to wysokość oszczędności, nieruchomości itp.,
  • jeżeli jest dziecko lub partner, lub kupiony dom na hipotekę potrzeba więcej danych.

podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego na naszej stronie znajdziecie miejsce na wpisanie tych danych.

 

 

Jeżeli rozliczenie nastąpiło przed końcem kwietnia, zwrot z podatku otrzymamy do końca czerwca, jeżeli po 1 maja to zwrot otrzymamy najprawdopodobniej w ciągu 3 miesięcy.

Bardzo ważne jest również, aby Belastingdienst posiadał Wasze konto bankowe, bez niego urząd nie wypłaci zwrotu z podatku, nie zostanie on utracony, ale będzie trzeba dłużej czekać, więc warto zadbać o to, aby było one w urzędzie.

Ważne jest też, iż Belastingdienst wysyła wszystkie listy na znany mu adres podatnika, najczęściej jest to adres zameldowania lub adres, który został podany w momencie wyrabiania BSN numeru, chyba że w międzyczasie został podany inny adres do korespondencji.

Previous Post
Newer Post