fbpx

TOZO – Tymczasowy system pomostowy dla osób samozatrudnionych

Czym jest TOZO?

Jest to zasiłek dla przedsiębiorców, którzy mają problemy finansowe związane z kryzysem spowodowanym przez Koronawirus.

Pomaga on w uzupełnieniu dochodów do minimum socjalnego.

W TOZO możemy rozróżnić dwa rodzaje pomocy:

  • Zasiłek na zaspokojenie potrzeb życiowych (nie trzeba go spłacać)
  • Kredyt na rozwój i utrzymanie firmy (należy go zwrócić)

Warto tez wspomnieć, iż Gemeente wypłacając zasiłek TOZO, opodatkowuje go, dlatego też nie będziesz musiał płacić podatku od tej kwoty przy rozliczeniu rocznym.

Tozo 1 zostało wprowadzone od 01-04-2020 na 3 miesiące, w przypadku tego zasiłku nie były brane pod uwagę dochody partnera ani stan majątku.

Tozo 2 obowiązywało od 01-07-2020 do 30-09-2020, w tym przypadku brane pod uwagę były również dochody partnera.

Tozo 3 obowiązuje od 01-10-2020 do 31-03-2021, jakie zasady obowiązują przy tej pomocy napiszemy w dalszej części artykułu.

Tozo 4 zaplanowane jest od 01-04-2021 do 30-06-2021

 W jaki sposób można złożyć wniosek?

Wniosek składamy w Gemeente, w którym mieszkamy. Każda gmina ma przygotowany specjalny formularz, aby jak najszybciej złożyć wniosek. 

Czy należy mi się zasiłek TOZO?

Na to ma wpływ wysokość Twoich dochodów oraz dochodów partnera/ki. Pod uwagę brana jest Twoja sytuacja rodzinna. To, czy mieszkasz sam/a, czy z partnerem lub/i dzieckiem ma znaczenie, ponieważ na tej podstawie obliczane jest Twoje minimum socjalne. 

Jeżeli nie wiesz czy należy Ci się TOZO możesz to sprawdzić na stronie https://krijgiktozo.nl/.

Podstawowe warunki jakie należy spełnić aby móc złożyć wniosek o TOZO:

  • Mieszkasz w Niderlandach
  • Twoja firma została zarejestrowana w KvK przed 17-03-2020.
  • Prowadzisz firmę na terenie Niderlandów.
  • Masz więcej niż 18 lat ale nie więcej niż 67 i 4 miesiące.
  • Dochody w Twoim gospodarstwie domowym są poniżej minimum socjalnego. 

W jakiej jest wysokości?

Zasiłek jest uzupełnieniem dochodów do minimum socjalnego, tzn. jeżeli mieszkasz sam wyniesie on 1050 euro, kiedy mieszkasz z partnerem do 1500 euro.

WAŻNE: Jeżeli w czasie pobierania TOZO Twoje dochody lub dochody partnera ulegną zmianie, musisz to niezwłocznie zgłosić do swojej gminy. 

Wysokość zasiłku obliczana jest w następujący sposób:

  • Twoje dochody oraz Twoja sytuacja rodzinna
  • Odejmowane od tego są dochody Twojego partnera 
  • Kwota jaka pozostaje, jest to zasiłek jaki zostanie Tobie wypłacony.

Np. Nie osiągnąłeś żadnego dochodu, ale Twoja partnerka zarobiła 500 euro w ciągu miesiąca.

1500 – 500 = 1000 – Twoja wysokość zasiłku.

Wysokość minimum socjalnego

Co-to-jest-tozo

Czy jeżeli złożyłem już wniosek o TOZO 1 lub TOZO 2 muszę składać wniosek o TOZO 3?

Tak, należy złożyć wniosek, najpóźniej do 31-03-2021. Tak samo, jak w przypadku TOZO2. 

WAŻNE: Jeżeli chcesz otrzymać TOZO3 od października, wniosek musisz złożyć przed 1 grudnia 2020, w takim przypadku otrzymasz zasiłek za miesiące wstecz. Po złożeniu wniosku po 01-12-2020, zasiłek otrzymasz od momentu złożenia wniosku. 

 

PAMIĘTAJ:

Aby każde zmiany w dochodach Twoich lub Twojego partnera, niezwłocznie zgłaszać do Gemeente, w taki sposób unikniesz zwracania zasiłku oraz mandatu z gminy. W momencie, gdy gmina otrzyma informacje, iż Twoje dochody są powyżej minimum socjalnego, będziesz musiał zwrócić ci zasiłek, a także gmina nałoży na Ciebie mandat, za nie przestrzeganie zasad dotyczących TOZO. 

 

Previous Post
Newer Post