fbpx

Zasiłek dla bezrobotnych i dofinansowanie do godzin

Jakie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

 • należy przepracować minimum 26 tygodni w okresie 36 tygodni (może być przerwa między zatrudnieniem oraz nie musi być to jeden pracodawca),
 • pracodawca musi zwolnić lub nie przedłużyć umowy o pracę osobie starającej się o zasiłek, jeżeli osoba sama rezygnujecie z pracy, nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Nie można też starać się o zasiłek w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego lub z winy wnioskującego,
 • posiadanie adresu zamieszkania (nie musi być to adres zameldowania) na terenie Holandii,
 • posiadanie holenderskiego rachunku bankowego, wg prawa może być to również polski rachunek bankowy, jednak urząd nie chce wypłacać zasiłków na polskie rachunki bankowe.

 

Istnieje również dofinansowanie do godzin

Jest to zasiłek dla bezrobotnych, ale w niepełnym wymiarze. Aby otrzymać dofinansowanie do godzin, należy nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych, czyli przepracować minimum26 tygodni w okresie 36 tygodni, oraz utracić minimum 5godzin w skali tygodnia ze średniej obliczonej z ostatnich 26 tygodni pracy. Oznacza to, że urząd dopłaca do średniej ilości godzin wypracowanych przez ostatnie pół roku.

 

Prawa i obowiązki w trakcie trwania zasiłku dla bezrobotnych oraz dofinansowania do godzin:

 • przebywanie na terenie Holandii,
 • dostępność dla holenderskiego rynku pracy oraz aktywne poszukiwanie pracy (próby znalezienia pracy należy zapisywać, minimum 4 próby na 4 tygodnie i wysyłać do UWV za pomocą Sollicitatie formulier), próby poszukiwania pracy należy przechowywać przez minimum 2 lata po zakończeniu zasiłku,
 • wszystkie zamiany należy niezwłocznie zgłaszać do UWV (zmiana adresu zamieszkania, numeru telefonu, podjęcie pracy, urlop),
 • stawianie się na każde wezwanie UWV lub Werkbedrijf,
 • osoba na zasiłku posiada prawo do 2 dni płatnego urlopu na miesiąc zasiłku, aby skorzystać z urlopu, należy przesłać do UWV wijzigingformulier, podając daty planowanego urlopu, w trakcie urlopu nie jesteście zobowiązani do poszukiwania pracy.

 

Kiedy i na jak długo można przenieść zasiłek dla bezrobotnych do Polski lub innego kraju UE?

 • Pierwszą i najważniejszą zasadą jest to, iż całkowicie trzeba stracić pracę, w przypadku dofinansowania do godzin nie można go przenieść do Polski lub innego kraju UE,
 • Zasiłek można przenieść do Polski po minimum 4 tygodniach poszukiwania pracy na terenie Holandii, nie oznacza to, jednak iż po 4 tygodniach od utraty pracy można wyjechać do innego kraju. Minimum 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem do Polski należy skontaktować się z UWV i poprosić o przeniesienie zasiłku, aby móc złożyć wniosek o przeniesienie, musi być wydana pozytywna decyzja o przyznaniu zasiłku,
 • Zasiłek można przenieść na maksymalnie 3 miesiące, do każdego kraju Unii Europejskiej w niektórych przypadkach można poprosić o dłuższe przeniesienie, maksymalnie do 6 miesięcy, ale jest to sytuacja wyjątkowa,
 • Po przeniesieniu zasiłku jest 7 dni na zarejestrowanie w Polskim urzędzie pracy lub w kraju, do którego osoba bezrobotna wyjechała i wtedy podlega się pod miejscowy urząd pracy,
 • Przeniesienie zasiłku nie jest wyjazdem na wakacje tylko wyjazd w celu znalezienia w Polsce lub innym kraju UE pracy,
 • Po otrzymaniu pozwolenia na przeniesienie zasiłku nie można wyjechać do innego kraju przed datą przeniesienia zasiłku.

Aby złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych lub dofinansowanie do godzin:

Osoby zameldowane, posiadające kod DiGiD, składają wniosek za pomocą strony werk.nl,

Osoby niezameldowane, muszą udać się do Werkbedrijf, zgodnie ze swoim adresem zamieszkania (w obecnym czasie Werkbedrijf są zamknięte, dlatego też należy zadzwonić do UWV).

 

Urząd na wydanie decyzji ma maksymalnie 4 tygodnie od otrzymania wniosku, jeżeli potrzebują więcej dokumentów (zainteresowany zostanie o tym poinformowany listownie) wydanie decyzji może się przedłużyć.

Pieniądze zostaną wypłacone na konto po otrzymaniu przez UWV formularza Inkomstenopgave, formularz ten osoby zameldowane znajdą na uwv.nl, osoby niezameldowane otrzymają go poczta po otrzymaniu decyzji o przyznaniu zasiłku lub dofinansowania do godzin. Jeżeli formularz nie zostanie przesłany pocztą, należy skontaktować się z UWV i go zamówić.

 

 

Do złożenia wniosku potrzebne są:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • data zakończenia zatrudnienia,
 • dane ostatniego pracodawcy wraz z okresem zatrudnienia,
 • rodzaj umowy o pracę,
 • ilość podpisanych umów o pracę,
 • ilość przepracowanych godzin przez ostatnie 2 tygodnie pracy oraz średnia ilość przepracowanych godzin u ostatniego pracodawcy.
Previous Post
Newer Post